27-06-2017
Partecipa!
Home / Programma / Svenska

Svenska

sw

Femstjärnerörelsen är en fri medborgarförening. Den är inte ett politiskt parti och vill heller inte bli det. Femstjärnerörelsen präglas inte av vänster- eller högerorienterade ideologier, endast idéer. Femstjärnerörelsen baseras på en stadga som kallas ”Non-Statute” (Icke-stadga).

Ladda ner ”Non-Statute” :

För att bli medlem i Femstjärnerörelsen måste du vara vuxen och italiensk medborgare, ej registrerad i politiska partier eller föreningar, vars mål eller syfte står i konflikt med det som beskrivs i ”Non-Statute”.

Ladda ner “20 Punkter för att komma ut ur mörkret